DUBBELPORTRET

LEIDEN

DUBBEL PORTRET

In Leiden ontmoeten twee Leidse kunstenaars en twee kunstenaars met een vluchtelingenstatus die een band met Leiden hebben elkaar voor het eerst. Zij gaan in het moment van deze ontmoeting een creatieve uitwisseling aan. 

Deze ontmoetingen hebben we gefilmd. Van het filmmateriaal zijn twee korte films gemaakt. De korte films en het werk gemaakt tijdens de creatieve uitwisseling worden tentoongesteld en gepresenteerd in Old School te Leiden.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op een nader te bepalen moment in 2021, afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Covid - 19. 

Tijdens de presentatie en opening van het project vindt er een discussie plaats waar we in gesprek gaan met het publiek over de thema’s die in de films naar voren zijn gekomen.

 

In Old School kunnen de korte films en het gemaakte werk van de kunstenaars bekeken worden. Sanneke Fisser heeft van de koppels een serie dubbelportretten gefotografeerd die tijdens de tentoonstelling te bekijken zijn. Ook vindt er een sociaal experiment 'eerste indrukken' plaats waar jij als bezoeker aan kunt deelnemen. Sociale thema's kunnen door het experiment interactief aangekaart worden; door op een bewuste manier een eerste indruk met een 'vreemdeling' te ervaren en hierover in gesprek te gaan.  
 

ACHTERGROND PROJECT

Het hoofddoel van het project is bruggen te slaan in de Leidse gemeenschap door een gemeenschappelijke deler; creativiteit.

Door video en kunst in te zetten als bindmiddel om verhalen te delen, gesprekken te openen en gevoelens te uiten worden drempels verlaagd voor iedereen die iets in zijn of haar stad wil betekenen maar niet weet hoe.

De focus ligt op de mensen zelf; hun krachten en talenten.

Dit soort culturele interventies kunnen leiden tot betekenisvolle contacten en uitbreiding van het sociale netwerk. Door positieve rolmodellen uit verschillende culturen in de stad tegenover elkaar te zetten en daarnaast een platform te geven willen wij een culturele interventie initiëren waar stereotyperingen, vooroordelen en overeenkomsten van statushouders en mensen met een creatief beroep worden aangestipt.

 

AANLEIDING

Onze huidige samenleving vraagt om verbinding, afstemming en aansluiting.

 

In steden zoals Leiden ziet men mensen van diverse culturele en sociale achtergronden die dicht op elkaar leven, maar niet altijd met elkaar.

 

Er is in deze tijd een levende maatschappelijke discussie over de vluchtelingen thematiek gaande. Leiden is daarnaast ook een stad met een grote focus op cultuur en kunst.

 

Kunst leent zich bij uitstek voor het vertellen van verhalen, het uiten en overbrengen van emoties en het vergroten van empathie.

 

Stichting WijZijn draagt hier op een professionele manier aan bij.

WIE ZIJN WIJ

Stichting WijZijn beoogt verschillende maatschappelijke groepen en individuen met elkaar te verbinden door middel van kunst en cultuur zowel in Nederland als binnen Europa dan wel wereldwijd.


Dit doen we door het opstarten van (culturele) samenwerkingsprojecten, dan wel bestaande (culturele) projecten te ondersteunen hetzelfde doel beogen door middel van het bieden van een platform en het verbreden van perspectief.

FILMMAKERS

Ayman Ghoujal
Jan Stap

KUNSTENAARS

Izaak Zwartjes, beeldhouwer
Ayman Ghoujal, fotograaf

Inge Reisberman

Ayham Al Sadoon

Beeldhouwer
Fotograaf

Beeldend kunstenaar

Acteur

INGE & AYHAM

Voor het Dubbelportret met Inge Reisberman en Aeham Sadon gebruiken de Lokhorstkerk als locatie.

 

We maken bewust gebruik van een schuilkerk vanwege de Nederlandse historische achtergrond van vervolging van protestanten.

 

Vervolging en moeten vluchten of schuilen is iets dat zich in elk land wel heeft afgespeeld.
 

Samen met Inge vindt er tussen haar en Aeham een creatieve uitwisseling plaats die te maken heeft met video, performance, poëzie en klank.

 

De gezamenlijke inspiratie voor deze creatieve uitwisseling baseren beide kunstenaars op de tekst van het lied My heart’s in the Highlands van Arvo Pärt.

AYMAN & IZAAK

Izaak Zwartjes bouwt in interactie met Ayman Ghoujal een schuilplek ergens in de stad Leiden.

 

Hij beschrijft de schuilplek zelf als een nomadentent, voor een reizend volk.

 

Deze schuilplek is snel op en af te bouwen dus kan makkelijk verplaatst worden naar een nieuwe locaties.

 

Naast de eerste ontmoeting tussen Izaak en Ayman (als fotograaf) vindt er meteen een creatieve uitwisseling plaats rond het verzamelen van (zwerf)materiaal, het bouwen van de schuilplek en een foto rapportage hiervan.

JAN & AYMAN

In kader van kruisbestuiving en het delen van inspiratie werkt de filmmaker van het project (Jan Stap) samen met de Syrische filmer en fotograaf Ayman Ghoujal, die oorspronkelijk alleen voor de camera Izaak zou ontmoeten als fotograaf.

 

Dit was niet gepland maar tijdens het project ontstaan.

Sponsors van Stichting Wijzijn:
Contact
 
Maystraat 91

2593 VT Den Haag

Tel: +316  3371 5309

IBAN: NL09TRIO0379699877

info@stichting-wijzijn.nl

  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle
  • Vimeo - White Circle

© 2019 Stichting WijZijn | webdesign door Delaroche & Burning Light Media Solutions